Criminologische wetenschappen

Opleidingsonderdeel SP Sem KULeuven Ugent VUB
Fase 1
Algemene psychologie 5 1 Inleiding in de psychologie en criminologische psychologie
Sociale psychologie 4 1 Sociale psychologie
Gedragsneurowetenschappen 4 1 Gedragsneurowetenschappen deel I
Methoden van psychologisch onderzoek 1 4 1 Methodologie deel 1 met werkcollege: ontwikkeling van vraagstelling met inbegrip van bronnen Bronnen in de criminologie
Statistiek 1 4 1 Basisbegrippen statistiek voor criminologen Statistiek in de criminologie Statistiek 1 voor de sociale wetenschappen
Mens & organisatie 5 1
Expeditie TP 4 1
Psychodiagnostiek 1 4 2
Persoonlijkheidspsychologie 4 2
Crossculturele psychologie 4 2
Optie KLP/SPP
Pedagogie 4 2
Ontwikkelingspsychologie 5 2
Practicum psychodiagnostiek 5 2
Verbindende vaardigheden 4 2
Optie A&O
HRM 1: Rekrutering 3 2 Human resource management
Business basics 3 2
Business skills 3 2
HRM 1: Selectie 5 2
Fase 2
Psychodiagnostiek 2 4 1
Diversiteit 3 1
Methoden van psychologisch onderzoek 2 3 2 Methodologie deel 2 met werkcollege: onderzoeksdesign en dataverzamelingsmethoden Kwantitatieve criminologische methoden en technieken Kwantitatief criminologisch onderzoek
Statistiek 2 4 2 Methodologie deel 3 met werkcollege: data-analyse en rapportage Statistiek 2 voor de sociale wetenschappen
Optie KLP/SPP
Klinische psychologie 5 1 Psychopathologie en psychiatrie
Schoolpsychologie en pedagogische psychologie 5 1
Werk & welzijn 3 1
Gezondheidspsychologie 3 2 Gezondheidspsychologie
Digitale psychologie 3 2 I
Exploratiestage KLP/SPP 12 2
Practicum kinderen en jongeren 6 1+2
Practicum volwassenen en ouderen 6 1+2
Optie A&O
Arbeidsrecht 4 1 Sociaal recht voor criminologen of Arbeids en sociaal zekerheidsrecht
Start to coach 5 1
Project business partner 1 4 1
Project vorming, training & opleiding 4 1
Payroll 3 2
Project business partner 2 3 2
HRM 2 5 1+2
Moderne professional 3 1+2
Exploratiestage A&O 12 2
Keuzevakken
Geen vrijstellingen
Fase 3
Geen vrijstellingen