Academische bachelor in de pedagogische wetenschappen

Opleidingsonderdeel SP Sem KULeuven Ugent VUB
Fase 1          
Algemene psychologie 5 1 Algemene psychologie Psychologie  
Sociale psychologie 4 1      
Gedragsneurowetenschappen 4 1 Gedragsneurowetenchappen Fysiologie  
Methoden van psychologisch onderzoek 1 4 1      
Statistiek 1 4 1 Statistiek voor psychologen deel I Statistiek 1  
Mens & organisatie 5 1      
Expeditie TP 4 1      
Psychodiagnostiek 1 4 2 Psychodiagnostiek    
Persoonlijkheidspsychologie 4 2      
Crossculturele psychologie 4 2      
Optie KLP/SPP          
Pedagogie 4 2 Gezinspedagogiek Pedagogie basisbegrippen en contexten  
Ontwikkelingspsychologie 5 2      
Practicum psychodiagnostiek 5 2      
Verbindende vaardigheden 4 2      
Optie A&O          
HRM 1: Rekrutering 3 2      
Business basics 3 2      
Business skills 3 2      
HRM 1: Selectie 5 2      
Fase 2          
Psychodiagnostiek 2 4 1      
Diversiteit 3 1      
Methoden van psychologisch onderzoek 2 3 2 Kwantitatieve methoden in pedagogisch onderzoek Interpretatieve onderzoeksmethoden  
Statistiek 2 4 2 Statistiek voor pedagogen deel 2 Statistiek II  
Optie KLP/SPP          
Klinische psychologie 5 1 Psychopathologie en psychiatrie    
Schoolpsychologie en pedagogische psychologie 5 1 Orthopedagogiek: theorieën, doelgroepen en werkvelden Orthopedagogiek + ontwikkeling- en gedragsstoornissen  
Werk & welzijn 3 1      
Gezondheidspsychologie 3 2      
Digitale psychologie 3 2      
Exploratiestage KLP/SPP 12 2      
Practicum kinderen en jongeren 6 1+2      
Practicum volwassenen en ouderen 6 1+2      
Optie A&O          
Arbeidsrecht 4 1      
Start to coach 5 1      
Project business partner 1 4 1      
Project vorming, training & opleiding 4 1      
Payroll 3 2      
Project business partner 2 3 2      
HRM 2 5 1+2      
Moderne professional 3 1+2      
Exploratiestage A&O 12 2      
Keuzevakken          
Geen vrijstellingen          
Fase 3          
Leerstoornissen 3 1 Orthopedagogiek: leerstoornissen    
Groepsdynamica / Group dynamics 3  1 of 2 Teamleren en groepsdynamica