Academische bachelor in de psychologie

Opleidingsonderdeel SP Sem KULeuven Ugent VUB
Fase 1
Algemene psychologie 5 1 Functieleer deel I Algemene psychologie Algemene psychologie
Sociale psychologie 4 1 Sociale psychologie
deel I
Sociale psychologie Sociale psychologie I: sociale cognitie
Gedragsneurowetenschappen 4 1 Inleiding in de gedragsneurowetenschappen Fysiologie Biologische psychologie I: inleiding
Methoden van psychologisch onderzoek 1 4 1 Rapporteringsvaardigheden in de psychologie Academische vaardigheden Cognitieve psychologie I
Statistiek 1 4 1 Statistiek voor psychologen deel I Statistiek I Statistiek I: meetschalen en beschrijvende statisitiek
Mens & organisatie 5 1 Organisatiepsychologie, deel 1 Inleiding bedrijfspsychologie of Teams and work motivation in organizations Arbeids- en organisatiepsychologie
Expeditie TP 4 1
Psychodiagnostiek 1 4 2 Inleiding tot de psychodiagnostiek met practicum Assessmenttheorie Onderzoeksmethoden en technieken I: psychometrie
Persoonlijkheidspsychologie 4 2 Psychologie van individuele verschillen I Differentiële psychologie Persoonlijkheidspsychologie
Crossculturele psychologie 4 2 Crossculturele psychologie Cross-cultural psychology Crossculturele en hoofdstedelijke psychologie
Optie KLP/SPP
Pedagogie 4 2 Pedagogiek Inleiding in de pedagogische wetenschappen
Ontwikkelingspsychologie 5 2 Ontwikkelingspsychologie deel I Ontwikkingspsychologie Ontwikkelingspsychologie
Practicum psychodiagnostiek 5 2 Inleiding tot de psychodiagnostiek met practicum
Verbindende vaardigheden 4 2
Optie A&O
HRM 1: Rekrutering 3 2 Personeelspsychologie, deel 1 Human resource management Principles of human resource management
Business basics 3 2
Business skills 3 2
HRM 1: Selectie 5 2
Fase 2
Psychodiagnostiek 2 4 1 Psychodiagnostiek in de leerlingenbegeleiding
Diversiteit 3 1
Methoden van psychologisch onderzoek 2 3 2

Methoden van wetenschappelijk onderzoek deel I en deel II

OF

Methoden van het wetenschappelijk onderzoek: practicum

Methodologie Onderzoeksmethoden en technieken II: kwantitatieve methoden
Statistiek 2 4 2 Statistiek voor psychologen deel 2 Statistiek II Statistiek II: kansrekening en inductieve technieken
Optie KLP/SPP
Klinische psychologie 5 1 Psychopathologie en psychiatrie Inleiding tot de modellen in de klinische psychologie Klinische psychiatrie
Schoolpsychologie en pedagogische psychologie 5 1 Inleiding tot de orthopedagogiek
Werk & welzijn 3 1
Gezondheidspsychologie 3 2 Gezondheidspsychologie Modellen in de gezondheidspsychologie Gezondheidspsychologie
Digitale psychologie 3 2
Exploratiestage KLP/SPP 12 2
Practicum kinderen en jongeren 6 1+2
Practicum volwassenen en ouderen 6 1+2
Optie A&O
Arbeidsrecht 4 1
Start to coach 5 1
Project business partner 1 4 1
Project vorming, training & opleiding 4 1
Payroll 3 2
Project business partner 2 3 2
HRM 2 5 1+2 Personeelspsychologie, deel 1 Human resource management Principles of human resource management
Moderne professional 3 1+2
Exploratiestage A&O 12 2
Keuzevakken
Geen vrijstellingen
Fase 3
Deontologie en ethiek (KLP, SPP of A&O) 3 2 Beroepsethiek Juridische aspecten van de beroepsuitoefening en van de gezondheidszorg
Klinische neuropsychologie 3 1 Klinische neuropsychologie Neuropsychologie Cognitieve psychologie II
Groepsdynamica /Group dynamics 3 1 of 2 Groepsdynamica, deel 1
Taal van de Business 3 1 Individuele gespreksvoering in arbeidssituaties