Criminologie/psychologie/sociologie

Maatschappelijke veiligheid Criminologie (KUL) Psychologie (KUL) Sociologie (UA)
Criminologie Inleiding in de criminologie
Crisisbeheer en noodplanning
Digitalisering en maatschappelijke veiligheid
Integrale veiligheid
Mens en organisatie Arbeidspsychologie I Arbeids- en organisatiepsychologie
Organisatie van de veiligheidssector Persoonsgerichte en organisatiegerichte methoden van de criminologische interventie met werkcollege
Psychologie en veiligheid Inleiding in de psychologie en criminologische psychologie Algemene psychologie + sociale psychologie Psychologie
Sociologie en veiligheid Inleiding in de sociologie en criminologische sociologie Sociologie + crossculturele psychologie Sociologie + sociale ongelijkheid: klasse, gender en etniciteit
Trends in veiligheidsanalyse
Veiligheidsanalyse
Veiligheid en wetgeving Juridische en gedragswetenschappelijke aspecten van politie
Verbindende vaardigheden Werkcollege vaardigheden persoonsgerichte methoden van de criminologische interventie
Werkveldverkenning
Zelfzorg en zorg voor anderen