Omgaan met sociale onzekerheid

Wanneer volgen?

Ervaar je veel spanning in contact met anderen om iets te vragen, je mening te geven of om voor jezelf op te komen? Zou je liever minder ingaan op verzoeken van anderen en meer willen weigeren? En vind je het moeilijk om negatieve feedback te geven of te ontvangen? Dan is deze training op jouw lijf geschreven!

Inhoud training

De training rond sociale onzekerheid bestaat uit:

  •  Een individueel intakegesprek
  • 6 trainingssessies in groep (ongeveer 8 studenten)
  • Een individueel outtakegesprek

Intake/opstart training

Het intakegesprek is een gesprek tussen jou en de trainer. We maken kennis met elkaar en bekijken welke verwachtingen je hebt. We bespreken samen jouw redenen om je in te schrijven voor deze training. Op basis van dit gesprek beslissen we samen of de training interessant is voor je. Deelname is gratis.

Wat we behandelen tijdens de sessies

  • Assertieve gespreksvoering: We leren je aan hoe je enerzijds actief kunt luisteren naar je gesprekspartner en anderzijds op een assertieve manier kunt uitspreken wat jij denkt of voelt. Zo kun je in een gesprek afwisselend de ander en jezelf aan bod laten komen
  • Opkomen voor jezelf: We maken je vaardig in hoe je iemand anders om hulp of om een gunst kunt vragen. We oefenen tevens hoe je voor je eigen rechten kunt opkomen en hoe je nee kunt zeggen wanneer je iemands verzoek niet kunt of wilt inwilligen.
  • Omgaan met negatieve feedback: We oefenen zowel op het geven van als op het ontvangen van negatieve feedback.

Waar en wanneer gaat de training door?

Semester 2: Campus Sanderus  – 17.30 u – 19.30 u – Op donderdag 14.3 – 21.3 – 28.3 – 18.4 – 25.4 – 2.5

Wie is de trainer?

Riete Debbaut is klinisch psycholoog, gedragscounselor en lector binnen de opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More. Zij heeft ervaring in het begeleiden van studenten.

Meer info: assertiviteit.training@thomasmore.be

Afspraak maken intakegesprek

Na het maken van je afspraak krijg je een mail terug. Daarin staat een link naar twee vragenlijsten. Deze stuur je ingevuld terug vooraleer je op afspraak komt.