Professionele bachelor in de Toegepaste Psychologie

Opleidingsonderdeel SP Sem AP VIVES Artevelde PXL
Fase 1  
Algemene psychologie 5 1 Algemene psychologie Algemene psychologie Algemene psychologie
Sociale psychologie 4 1 Sociale psychologie Sociale psychologie Mens in groep Sociale psychologie
Gedragsneurowetenschappen 4 1 Biologie + neurowetenschappen Biologische basis van ons gedrag Biopsychologie
Methoden van psychologisch onderzoek 1 4 1 Onderzoeksvaardigheden 1 Inleiding praktijkgericht onderzoek
Statistiek 1 4 1 Statistiek 1 Mens beschrijven in cijfers Statistiek 1
Mens & organisatie 5 1 Organisatiepsychologie
Expeditie TP 4 2 Werkveldoriëntatie Opleidings- en werkveldoriëntatie Psychologisch consulent als professional Verkenning van het werkveld
Psychodiagnostiek 1 4 2 Psychodiagnostisch werken 1 Inleiding psychodiagnostiek Inleiding tot de psychodiagnostiek
Persoonlijkheidspsychologie 4 2 Persoonlijkheidspsychologie
Crossculturele psychologie 4 2
Optie KLP/SPP  
Pedagogie 4 2 Mens & leren 1 Gezinspedagogiek
Ontwikkelingspsychologie 5 2 Levenslooppsychologie Levenslooppsychologie Mens als Individu Ontwikkelingspsychologie
Practicum psychodiagnostiek 5 2 Psychodiagnostich werken 2 + geïntegreerd psychodiagnostisch werken Psychodiagnostische methoden Psychologie in praktijk 1 + 2
Verbindende vaardigheden 4 2 Professioneel handelen 1 + communicatie Professionele basishouding Vertrouwensrelatie Skills lab observeren en communiceren + persoonlijke en professionele ontwikkeling
Optie A&O  
HRM 1: Rekrutering 3 2  Mens en werk 1
Business basics 3 2
Business skills 3 2
HRM 1: Selectie 5 2
Fase 2  
Psychodiagnostiek 2 4 1
Diversiteit 3 1 Professioneel handelen 2
Methoden van psychologisch onderzoek 2 3 2 Praktijkonderzoek Onderzoeksvaardigheden 2 Mens begrijpen als onderzoek Inleiding praktijkgericht onderzoek
Statistiek 2 4 2 Statistiek 2
Optie KLP/SPP  
Klinische psychologie 5 1 Mens en gezondheid 2 Psychopathologie + handvaten voor de klinische praktijk
Schoolpsychologie en pedagogische psychologie 5 1 Mens en leren 2 Inleiding in de school- en pedagogische psychologie
Werk & welzijn 3 1
Gezondheidspsychologie 3 2 Mens en gezondheid 1 Mens en gezondheid
Digitale psychologie 3 2
Exploratiestage KLP/SPP 12 2 Exploratiestage
(afh. van doelgroep)
Practicum kinderen en jongeren 6 1+2 Psychopedagogische zorgvragen + leren en onderwijsvragen + gespreksvoering in de SPP-sector
Practicum volwassenen en ouderen 6 1+2 Gespreksvoering in de klinische praktijk + concepten klinisch redeneren
Optie A&O  
Arbeidsrecht 4 1
Start to coach 5 1
Project business partner 1 4 1
Project vorming, training & opleiding 4 1
Payroll 3 2
Project business partner 2 3 2
HRM 2 5 1+2
Moderne professional 3 1+2
Exploratiestage A&O 12 2 Exploratiestage
(afh. van doelgroep)
Keuzevakken  
Positieve psychologie 3 1+2 Positieve psychologie
Fase 3  
Deontologie en ethiek (KLP, SPP of A&O) 3 1 Beroepsethiek
Optie KLP  
Practicum KLP 6 1 Integratieve casuïstiek in de klinische praktijk + Counseling in de klinische praktijk
Counselen, coachen & trainen KLP 8 1+2 Coaching & counseling + Psycho-educatie en training Training & coaching + Professionele gespreksvoering
Psychodiagnostiek 3 KLP 3 1 Projectwerk Psychodiagnostiek in de klinische praktijk
Eindstage 18 2 Integratiestage (indien gelopen in KLP-werkveld) Beroepspraktijk 2 (indien gelopen in KLP-werkveld)
Bachelorproef 10 1+2 Bachelorproef
Optie SPP  
Practicum SPP 6 1 Integratieve casuïstiek in de klinische praktijk + Counseling in de klinische praktijk
Counselen, coachen & trainen SPP 8 1+2 Coaching & counseling + Psycho-educatie en training Training & coaching + Professionele gespreksvoering
Psychodiagnostiek 3 SPP 3 1 Projectwerk
Eindstage 18 2 Integratiestage (indien gelopen in SPP-werkveld) Beroepspraktijk 2 (indien gelopen in SPP-werkveld)
Bachelorproef 10 1+2 Bachelorproef
Keuzevakken  
Capita selecta volwassenen 3 1 Mens en gezondheid 3
Crisisgespreksvoering suïcide 3 1+2 Suïcidepreventie
IPSIG 3 2 Interprofessionele geriatrische lerende omgeving Interdisciplinaire studie van actuele thema’s