Verkort traject TP KLP/SPP na bachelor of master – op campus

Klaar voor een extra diploma?

 • Je wil je competenties verbreden en zo je tewerkstellingskansen verhogen.
 • Je wil mensen ondersteunen en begeleiden in hun psychisch welzijn.
 • Je volgt een verkorte opleiding van twee jaar (voltijds).
 • Vakinhoudelijke en wetenschappelijke kennis worden gecombineerd.
 • Je verdiept je in leer-, ontwikkelings- en psychische stoornissen.
 • Je leert hulpvragen in kaart brengen via psychodiagnostisch materiaal.
 • In kleine groep bekwaam je je in counseling- en coachingsvaardigheden.
 • Je kiest Klinische (KLP) of Schoolpsychologie en pedagogische psychologie (SPP).
 • SPP: je adviseert en begeleidt kinderen en jongeren in hun schoolcontext en/of thuissituatie.
 • KLP: je biedt hulp aan mensen met psychosociale problemen in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Je rondt je studie af met een intensieve stage in binnen- of buitenland.
 • Je bachelorproef beantwoordt een concrete hulpvraag uit het werkveld.

Het tweede jaar van het verkorte traject kom overeen met het derde jaar van het reguliere (niet verkorte) traject. Meer informatie over de opleidingsonderdelen en keuzes in dit jaar kan je terugvinden op deze pagina.

Verkort traject na Bachelor Gezinswetenschappen, Pedagogie van het jonge kind, Orthopedagogie, Sociaal werk of Sociale readaptatiewetenschappen

Fase 1 (45 SP)

Semester 1 (25 SP)

Klinische psychologie 5 SP
Practicum psychodiagnostiek verkort traject 5 SP
Psychodiagnostiek 1+2 KLP/SPP 6 SP
Schoolpsychologie en pedagogische psychologie 5 SP
Statistiek 1 4 SP

Semester 2 (20 SP)

Digitale psychologie 3 SP
Methoden van psychologisch onderzoek 2 3 SP
Persoonlijkheidspsychologie* 4 SP
Practicum psychodiagnostiek binnen de KLP-context 3 SP
Practicum psychodiagnostiek binnen de SPP-context 3 SP
Statistiek 2 4 SP

*Studenten met een Bachelor Orthopedagogie hebben een bijkomende vrijstelling voor Persoonlijkheidspsychologie

Fase 2 (57 SP)

Semester 1 (21 SP)

Practicum KLP of SPP 6 SP
Psychodiagnostiek 3 KLP of SPP 3 SP
Stage-opleidingsonderdeel 1 3 SP
Stage-opleidingsonderdeel 2 3 SP
(Stage-opleidingsonderdeel 3) (3 SP)
Keuze-opleidingsonderdeel 1 3 SP
(Keuze-opleidingsonderdeel 2) (3 SP)

Jaaropleidingsonderdelen (18 SP)

Bachelorproef KLP of SPP 10 SP
Counselen, coachen en trainen KLP of SPP 8 SP

Semester 2 (18 SP)

Eindstage KLP of SPP 18 SP

Verkort traject na Bachelor in het Onderwijs, Ergotherapie, Logopedie & audiologie, Voedings- en dieetkunde, Verpleegkunde en Vroedkunde

Fase 1 (56 SP)

Semester 1 (31 SP)

Klinische psychologie 5 SP
Practicum psychodiagnostiek verkort traject 5 SP
Psychodiagnostiek 1+2 KLP/SPP 6 SP
Schoolpsychologie en pedagogische psychologie 5 SP
Statistiek 1 4 SP
Werkveldoriëntatie 3 SP
Werk & welzijn 3 SP

Semester 2 (25 SP)

Digitale psychologie 3 SP
Methoden van psychologisch onderzoek 2 3 SP
Persoonlijkheidspsychologie 4 SP
Practicum psychodiagnostiek binnen de KLP-context 3 SP
Practicum psychodiagnostiek binnen de SPP-context 3 SP
Psychologische gespreksvoering 5 SP
Statistiek 2 4 SP

Fase 2 (60 SP)

Semester 1 (21 SP)

Practicum KLP of SPP 6 SP
Psychodiagnostiek 3 KLP of SPP 3 SP
Stage-opleidingsonderdeel 1 3 SP
Stage-opleidingsonderdeel 2 3 SP
(Stage-opleidingsonderdeel 3) (3 SP)
Keuze-opleidingsonderdeel 1 3 SP
(Keuze-opleidingsonderdeel 2) (3 SP)

Jaaropleidingsonderdelen (18 SP)

Bachelorproef KLP of SPP 10 SP
Counselen, coachen en trainen KLP of SPP 8 SP

Semester 2 (21 SP)

Eindstage KLP of SPP 18 SP
Ethiek en recht KLP of SPP 3 SP

Verkort traject na master in de Criminologie, Pedagogie of Sociologie

Fase 1 (45 SP)

Semester 1 (27 SP)

Klinische psychologie* 5 SP
Practicum psychodiagnostiek verkort traject 5 SP
Psychodiagnostiek 1+2 KLP/SPP 6 SP
Schoolpsychologie en pedagogische psychologie* 5 SP
Werkveldoriëntatie 3 SP
Werk & welzijn 3 SP

Semester 2 (18 SP)

Digitale psychologie 3 SP
Persoonlijkheidspsychologie* 4 SP
Practicum psychodiagnostiek binnen de KLP-context 3 SP
Practicum psychodiagnostiek binnen de SPP-context 3 SP
Psychologische gespreksvoering 5 SP

*Studenten met een Master in de Pedagogie hebben bijkomende vrijstellingen voor Klinische psychologie, Schoolpsychologie en pedagogische psychologie en Persoonlijkheidspsychologie.

Fase 2 (60 SP)

Semester 1 (21 SP)

Practicum KLP of SPP 6 SP
Psychodiagnostiek 3 KLP of SPP 3 SP
Stage-opleidingsonderdeel 1 3 SP
Stage-opleidingsonderdeel 2 3 SP
(Stage-opleidingsonderdeel 3) (3 SP)
Keuze-opleidingsonderdeel 1 3 SP
(Keuze-opleidingsonderdeel 2) (3 SP)

Jaaropleidingsonderdelen (18 SP)

Bachelorproef KLP of SPP 10 SP
Counselen, coachen en trainen KLP of SPP 8 SP

Semester 2 (21 SP)

Eindstage KLP of SPP 18 SP
Ethiek en recht KLP of SPP 3 SP

Meer informatie over de inhoud, leerdoelen, werk- en evaluatievorm van elk opleidingsonderdeel kan je terugvinden in de ECTS fiche in de programmagids.