Verkort traject TP KLP/SPP na graduaat – werktraject

Klaar voor een extra diploma?

 • Je behaalde reeds een graduaatsdiploma Maatschappelijk Werk of een graduaatsdiploma Orthopedagogische Begeleiding.
 • Je wil je competenties verbreden en zo je tewerkstellingskansen verhogen.
 • Je wil mensen ondersteunen en begeleiden in hun psychisch welzijn.
 • Je volgt een verkorte opleiding van drie jaar in werktraject.
 • Je verdiept je in leer-, ontwikkelings- en psychische stoornissen.
 • Je leert hulpvragen in kaart brengen via psychodiagnostisch materiaal.
 • In kleine groep bekwaam je je in counseling- en coachingsvaardigheden.
 • Je verruimt je wetenschappelijke en methodologische vaardigheden.
 • Je rondt je studie af met een intensieve stage in binnen- of buitenland.
 • Je bachelorproef beantwoordt een concrete hulpvraag uit het werkveld.
 • Je kiest Klinische (KLP) of School- en pedagogische psychologie (SPP).
 • SPP: je adviseert en begeleidt kinderen en jongeren in hun schoolcontext en/of thuissituatie.
 • KLP: je biedt hulp aan mensen met psychosociale problemen in de geestelijke gezondheidszorg.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Meer informatie over de inhoud, leerdoelen, werk- en evaluatievorm van elk opleidingsonderdeel kan je terugvinden in de ECTS fiche in de programmagids.

SP = studiepunten

Fase 1: 41/42 SP

Semester 1 (20 sp)
Klinische psychologie 5
Practicum psychodiagnostiek 5
Psychodiagnostiek 1+2 KLP/SPP 6
Statistiek 1 4
Jaaropleidingsonderdelen (4 sp)
Methoden van psychologisch onderzoek 1 4
Semester 2 (17/18 sp)
Crossculturele psychologie* 4
Digitale psychologie 3
Ontwikkelingspsychologie** 5
Persoonlijkheidspsychologie 4
Practicum volwassenen en ouderen 6

Fase 2: 37 SP

Semester 1 (18 sp)
Keuze-opleidingsonderdeel 1 3
Keuze-opleidingsonderdeel 2 3
Methoden van psychologisch onderzoek 2 3
Schoolpsychologie en pedagogische psychologie 5
Statistiek 2 4
Semester 2 (19 sp)
Bachelorproef KLP of SPP 10
Practicum kinderen en jongeren 6
Psychodiagnostiek 3 KLP of SPP 3

Fase 3: 38 SP

Semester 1 (20 sp)
Counselen, coachen en trainen KLP of SPP 8
Practicum KLP of SPP 6
Stage-opleidingsonderdeel 1 3
Stage-opleidingsonderdeel 2 3
Semester 2 (18 sp)
Eindstage KLP of SPP 18

*Studenten met een Graduaat Maatschappelijk werk hebben een bijkomende vrijstelling voor Crossculturele psychologie.

**Studenten met een Graduaat Orthopedagogische begeleiding hebben een bijkomende vrijstelling voor Ontwikkelingspsychologie

Opleidingsonderdelen die in het groen staan, worden op de campus georganiseerd.