Verkort traject TP KLP/SPP na graduaat – op campus

Klaar voor een extra diploma?

 • Je behaalde reeds een graduaatsdiploma Maatschappelijk Werk of een graduaatsdiploma Orthopedagogische Begeleiding.
 • Je wil je competenties verbreden en zo je tewerkstellingskansen verhogen.
 • Je wil mensen ondersteunen en begeleiden in hun psychisch welzijn.
 • Je volgt een verkorte opleiding van twee jaar (voltijds).
 • Je verdiept je in leer-, ontwikkelings- en psychische stoornissen.
 • Je leert hulpvragen in kaart brengen via psychodiagnostisch materiaal.
 • In kleine groep bekwaam je je in counseling- en coachingsvaardigheden.
 • Je verruimt je wetenschappelijke en methodologische vaardigheden.
 • Je rondt je studie af met een intensieve stage in binnen- of buitenland.
 • Je bachelorproef beantwoordt een concrete hulpvraag uit het werkveld.
 • Je kiest Klinische (KLP) of Schoolpsychologie en pedagogische psychologie (SPP).
 • SPP: je adviseert en begeleidt kinderen en jongeren in hun schoolcontext en/of thuissituatie.
 • KLP: je biedt hulp aan mensen met psychosociale problemen in de geestelijke gezondheidszorg.

Het tweede jaar van het verkorte traject kom overeen met het derde jaar van het reguliere (niet verkorte) traject. Meer informatie over de opleidingsonderdelen en keuzes in dit jaar kan je terugvinden op deze pagina.

Fase 1 (56 of 57 SP)

Semester 1 (29 SP)

Klinische psychologie 5 SP
Methoden van psychologisch onderzoek 1 4 SP
Practicum psychodiagnostiek verkort traject 5 SP
Psychodiagnostiek 1+2 KLP/SPP 6 SP
Schoolpsychologie en pedagogische psychologie 5 SP
Statistiek 1 4 SP

Jaaropleidingsonderdelen (3 SP)

Op weg naar studiesucces 3 SP

Semester 2 (24 of 25 SP)

Crossculturele psychologie* 4 SP
Digitale psychologie 3 SP
Methoden van psychologisch onderzoek 2 3 SP
Ontwikkelingspsychologie** 5 SP
Persoonlijkheidspsychologie 4 SP
Practicum psychodiagnostiek binnen de KLP-context 3 SP
Practicum psychodiagnostiek binnen de SPP-context 3 SP
Statistiek 2 4 SP

*Studenten met een Graduaat Maatschappelijk werk hebben een bijkomende vrijstelling voor Crossculturele psychologie

**Studenten met een Graduaat Orthopedagogische begeleiding hebben een bijkomende vrijstelling voor Ontwikkelingspsychologie

Fase 2 (57 SP)

Semester 1 (21 SP)

Practicum KLP of SPP 6 SP
Psychodiagnostiek 3 KLP of SPP 3 SP
Stage-opleidingsonderdeel 1 3 SP
Stage-opleidingsonderdeel 2 3 SP
(Stage-opleidingsonderdeel 3) (3 SP)
Keuze-opleidingsonderdeel 1 3 SP
(Keuze-opleidingsonderdeel 2) (3 SP)

Jaaropleidingsonderdelen (18 SP)

Counselen, coachen en trainen KLP of SPP 8 SP
Bachelorproef KLP of SPP 10 SP

Semester 2 (18 SP)

Eindstage KLP of SPP 18 SP

Meer informatie over de inhoud, leerdoelen, werk- en evaluatievorm van elk opleidingsonderdeel kan je terugvinden in de ECTS fiche in de programmagids.