Wanneer kies je voor de afstudeerrichting KLP/SPP?

Je bent geboeid door menselijk gedrag en combineert een koel hoofd met een warm hart

Wie Toegepaste Psychologie studeert, kiest voor mensen. Mensen die in hun leven, hun gezin, hun werk,… de weg kwijt zijn en wachten op een gids. Een gids met een warm hart, vol aandacht en zorg voor wie het nodig heeft. Maar ook een gids met een koel hoofd, die de wetenschappelijke expertise van de psychologie als kompas gebruikt om mensen terug op weg te helpen.

We leiden je op tot psychologisch consulent.

Waarom werken we met afstudeerrichtingen?

We zijn er als opleiding van overtuigd dat de psychologie te breed is om je in drie jaar tijd in te leiden in alle domeinen en je genoeg handvaten te geven om aan de slag te gaan. Daarom koppelen we de arbeids- en organisatiepsychologie (A&O) al snel los van de klinische psychologie (KLP) en de schoolpsychologie en pedagogische psychologie (SPP). Die laatste twee domeinen  (KLP en SPP) hebben heel wat gemeen waardoor we deze pas splitsen in fase 3.

In je eerste jaar krijg je een inleiding in hoe een gezonde mens functioneert en normale psychische processen verlopen. Dit is ook essentieel voor de psychologisch consulent in de arbeids- en organisatiepsychologie. Daarom delen we in het eerste jaar nog heel wat opleidingsonderdelen.

In je tweede jaar leer je meer over hoe bepaalde problematieken ontstaan en zich manifesteren. Waarom is nu de ene persoon gevoeliger aan een depressie dan een ander, wat is net ADHD en hoe kan je het herkennen,… Je krijgt een introductie in de schoolpsychologie en pedagogische psychologie (ontwikkelings- en leerstoornissen) en de klinische psychologie (angststoornissen, depressie, persoonlijkheidsstoornissen,…).

In fase 3 kies je je interessedomein. Wil je eerder de klinische psychologie uit of eerder de schoolpsychologie en pedagogische psychologie? In je laatste jaar krijg je een verregaande verdieping in methodes en technieken die eigen zijn aan het specifieke werkveld.

Klaar om in een breed werkveld te staan, maar wel gespecialiseerd genoeg om cliënten gericht verder te helpen? Dan ben je bij Thomas More aan het juiste adres!

De vijf beroepsrollen in de klinische psychologie, de schoolpsychologie en de pedagogische psychologie

Moderne professional

Je kan geen psychologisch consulent worden zonder de juiste werkhouding te ontwikkelen. Tijdens de opleiding leer je hoe je ervoor zorgt dat je deontologisch handelt, leer je wetenschappelijk werken en wetenschappelijke methodes selecteren op hun werkzaamheid.

Leren kijken naar je eigen deskundigheid en je eigen handelen maakt je ook verder een moderne professional. Reflectie-opdrachten, peer-assessments,… maken je bewust van je eigen professioneel handelen om je sterktes te ontdekken, maar ook de zaken die verder mogen bijgeschaafd worden. En dat laatste is misschien nog het belangrijkste.

Je verantwoordelijkheidsgevoel, je planningsvaardigheden en je zelfstandigheid worden tijdens de opleiding verder ontwikkeld aan de hand van opdrachten en stages.

Psychodiagnosticus

Een psychologisch consulent zal pas een begeleiding opstarten als hij/zij/die weet wat er aan de hand is bij de cliënt. Daarom leren we je psychodiagnostisch denken en handelen.

Psychodiagnostiek is ruim. Het meest bekend is het gebruik van psychodiagnostische testen zoals een intelligentietest – dit leer je zelf al in het eerste jaar! Maar diagnostiek is ruimer dan dat. Denk bv. maar aan observeren, gesprekken hebben met cliënten en hun omgeving over waar de cliënt op vastloopt, screeningsvragenlijsten afnemen, een KOP-analyse leren opstellen,…

Goesting om meer te weten? Dan zit je op de juiste plaats in onze opleiding! Je zal ondergedompeld worden in het psychodiagnostisch denken en handelen en leren een wetenschappelijk onderbouwde psychologische evaluatie te maken van je cliënt.

Counselor

Je cliënt en zijn/haar/diens omgeving inzicht geven in zijn/haar/diens gedrag leer je in de rol van counselor. Wat maakt dat een cliënt steeds op hetzelfde vastloopt, wat maakt dat bepaalde gedragspatronen zo stevig ingebakken zijn en waarom blijft de cliënt deze gebruiken?

De counselor gaat op zoek naar waar de cliënt op vastloopt. In het achterhoofd onthoudt de counselor zijn/haar/diens psychologische evaluatie. Zijn er bepaalde beperkingen, stoornissen,… die een rol spelen bij het gedrag van de cliënt?

Ook het ontdekken wat de cliënt anders wil hebben, staat centraal. We werken in de eerste plaats herstelgericht, oplossingsgericht en kortdurend. Je wordt ondergedompeld in allerlei soorten gespreksvoering en technieken om de cliënt inzicht te geven in zijn/haar/diens eigen gedrag.

Coach

Inzicht geven in gedrag is nog maar stap 1. Het aanleren van technieken om anders te leren handelen of te leren hoe je moet aanvaarden wat je niet anders kan, is stap 2. En die leren we je ook aan zodat je aan de slag kan met je cliënt.

Je zal leren hoe je mensen kan motiveren tot gedragsverandering, hoe je de sterktes van je cliënt kan leren gebruiken in begeleidingen en welke evidence based technieken er bestaan om om te gaan met bepaalde problematieken zoals faalangst, ADHD, ASS, depressie,…

We werken niet alleen individueel met cliënten. Je leert ook vormingen uitwerken, psycho-educatie geven op een degelijke manier, groepsgericht werken en de groepsdynamiek gebruiken om je cliënten te motiveren tot gedragsverandering. Na drie jaar studeren weet je hoe je aan de slag moet gaan.

Relatie-specialist

De psychologisch consulent is een echte relatie-specialist. En dit op vier gebieden. In de eerste plaats als teamplayer, in de tweede plaats als multi-disciplinair werker, in de derde plaats als doorverwijzer en als laatste met de cliënt.

Samenwerken in een team, je kan niet anders. Leren overleggen met andere disciplines staan op de menu. Een psychologisch consulent werkt namelijk bij voorkeur multi-disciplinair. Om je hier verder in bij te schaven zal je meerdere groepsopdrachten maken, zal je verschillende rollen moeten aannemen tijdens overleg (verslaggever, voorzitter,…).

De psychologisch consulent kent de sociale kaart, weet hoe hij/zij/die een cliënt moet doorverwijzen naar een andere specialist. Als eerstelijnswerker weet de psychologisch consulent wie die kan contacteren om de cliënt verder helpen indien nodig. Doorverwijzen gebeurt met respect.

En uiteraard weet de psychologisch consulent hoe je een warme relatie kan ontwikkelen met een cliënt. Hoe reageer je empathisch maar niet sympathisch, hoe krijg je vertrouwen van een cliënt zodat deze kan vertellen wat er aan de hand is, hoe kan je een cliënt confronteren zonder te schofferen,… De relatie met je cliënt zal je meest belangrijke troef worden om de cliënt verder te helpen. Al vanaf het eerste jaar leer je gespreksmethodieken toe te passen zodat je in je laatste jaar expert bent in relatie-ontwikkeling.

Wat is nu het verschil tussen de afstudeerrichting klinische psychologie en de schoolpsychologie & pedagogische psychologie?

In beide afstudeerrichtingen zal je de vijf beroepsrollen nastreven. Het is dus belangrijk om te benadrukken dat ze ook nog heel wat gemeen hebben met elkaar. Maar we kunnen toch enkele verschillen benoemen. De verschillen vind je voornamelijk terug bij de doelgroep, de problematiek en de tewerkstellingsplaatsen.

De doelgroep

Bij de klinische psychologie zal je voornamelijk werken met jong-volwassenen (+16 jaar), volwassenen (18 – 65 jaar) en ouderen (+65 jaar). Je kan ook werken met kinderen, maar hier zijn het aantal stageplaatsen en tewerkstellingsplaatsen niet zo ruim. Je doelgroep bestaat uit mensen met een zeer milde problematiek (eerstelijnspsychologie) tot een zeer gespecialiseerde problematiek (vb. borderline).

In de school- en pedagogische psychologie zal je eerder de begeleiding opnemen van kinderen en jongeren. Dit kan al vanaf zeer jonge leeftijd tot ongeveer 25 jaar. Het is niet zo dat je in de school- en pedagogische psychologie niet zal werken met volwassenen. Je zal namelijk ook heel wat contacten hebben met ouders, leerkrachten, opvoeders,… Maar deze contacten staan steeds in teken van het kind/jongere en de problematiek van het kind/jongere.

De problematiek

In de klinische psychologie zal je je voornamelijk specialiseren in het psychisch lijden en in veel voorkomende psychische stoornissen over alle verschillende leeftijden heen. Je krijgt kennis over kinderen en jongeren, jong-volwassenen, volwassenen en ouderen. Hierin kan je je nog verder specialiseren aan de hand van keuze-opleidingsonderdelen. We denken bijvoorbeeld aan personen met een forensische problematiek, personen met langdurige psychische problemen, personen met een neurologische aandoening of personen met een handicap met psychisch lijden.

In de school- en pedagogische psychologie specialiseer je jezelf in veel voorkomende psychische stoornissen bij kinderen en jongeren, in leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en opvoedingsproblemen. Je krijgt dus een heel ruime kennis van veel voorkomende problemen die zich voordoen in de leeftijdsrange van 0 -25 jaar. Zoals eerder gezegd, zal je niet enkel met het kind / de jongere werken. Je werkt ook met de ouders, leerkrachten,… Hier leer je ook technieken en methodes voor die je op weg kunnen helpen. Enkele voorbeelden zijn consultatieve leerlingenbegeleiding en opvoedingsondersteuning.

Tewerkstellingsplaatsen

In de klinische psychologie zal je voornamelijk aangeworven worden in organisaties die zich richten op welzijn en gezondheid. Enkele voorbeelden zijn het CAW, het CGG, de psychiatrie,… We zien dat er zich ook steeds meer personen met ons diploma vestigen als zelfstandige in de eerstelijnpsychologische functie als counselor. Zij volgen dan meestal nog een bijkomende postgraduaatsopleiding in de counseling.

In de school- en pedagogische psychologie zal je eerder worden aangeworven in organisaties die zich richten op onderwijs en welzijn bij jongeren. Enkele voorbeelden zijn het CLB, scholen, opvoedingswinkels, bijzondere jeugdzorg,…