Wanneer kies je voor arbeids- en organisatiepsychologie?

Je bent geboeid door de samenhang tussen werknemer en organisatie

Wie kiest voor A&O, is geboeid door menselijk gedrag, organisaties en hoe je mensen hun talenten maximaal inzet. Je wordt opgeleid tot een psychologisch consulent HRM met expertise in het welzijn van werknemers. Je leert hoe medewerkers een meerwaarde vormen voor een organisatie en hoe je hen verder kan begeleiden bij het ontplooien van hun talenten.

Zonder werknemers is er geen organisatie, maar omgekeerd geldt ook: zonder organisatie, geen medewerkers. Daarom ontdek je in deze opleiding niet alleen de zachte kant van HR (werken met mensen, werknemers), maar leer je deze in balans houden met de hardere HR kant. Je leert dus ook strategisch nadenken, hoe je bedrijfsprocessen opvolgt en hoe je kan meewerken aan een duurzaam HR beleid.

Je krijgt hiervoor de nodige theoretische bagage mee, die je vervolgens toepast in de praktijk o.a. via projecten, stages en vrijwilligerswerk.

Op die manier word jij een bruggenbouwer tussen werknemer en organisatie. Een gids met een warm hart, met oog voor mensen en hun welzijn. Maar ook met een koel hoofd, waarbij je de wetenschappelijke expertise van psychologie en HR gebruikt als kompas.

Waarom werken we met afstudeerrichtingen?

We zijn er als opleiding van overtuigd dat de psychologie te breed is om in je in drie jaar tijd in te leiden in alle domeinen en je genoeg handvaten te geven om aan de slag te gaan. Daarom koppelen we Arbeids- en Organisatiepsychologie al snel los van Klinische psychologie en Schoolpsychologie en pedagogische psychologie.

In het eerste jaar start je met een stevige basis in psychologie, menselijk gedrag en organisaties. In het tweede semester ligt de focus al meer op Arbeids- en organisatiepsychologie. Je ontdekt Human Resources Management en bedrijfsprocessen, gaat aan de slag met gesprekstechnieken en zoekt je eerste antwoord op realistische HR-vragen.

In het tweede jaar werk je in groep aan 2 HR-projecten voor een externe organisatie en zoek je naar werkbare oplossingen. Ook word je ondergedompeld in meer inhoudelijke vakken (HRM, Payroll, Arbeidsrecht…) en leer je coachen en trainen. Tijdens een eerste stage van 8 weken draai je mee in de praktijk.

In het laatste jaar van de opleiding leer je de taal van de business spreken, scherp je je coaching vaardigheden aan, analyseer je HR-data en leer je HR-vragen strategisch benaderen. Zo bouw je een brug tussen mens én business. Je toont je als een complete HR-professional in je eindstage van 15 weken. In je eindwerk, je Business card, werk je tenslotte een eigen HR-project uit.

Studeren of stage lopen in het buitenland? Dat kan in dit laatste jaar!

De vijf beroepsrollen van de psycholgisch consulent HRM

Moderne professional

Tijdens de opleiding zetten we in op je skills als moderne professional. We leven in een wereld die snel verandert en waarin het belangrijk is om in te zetten op levenslang bijleren en groeien. We stimuleren je om na te denken over je eigen professioneel handelen en je persoonlijke ontwikkeling in eigen handen te nemen. Zodat je zelfbewust, wendbaar en veerkrachtig in het werkveld kan stappen.

Wat kan je op het einde van de opleiding

 • Je bent een professional in samenwerken met anderen.
 • Je weet hoe je een project kan plannen en managen.
 • Je weet hoe je een presentatie met impact moet geven.
 • Je kent je eigen talenten en weet hoe je over jezelf kan reflecteren.
 • Je werkt deontologisch verantwoord en gaat op een respectvolle manier te werk met gevoelige informatie.

Talentontwikkelaar

Binnen deze rol ga je aan de slag met individuen en teams om hen optimaal in te zetten op de arbeidsmarkt. Als talentontwikkelaar heb je oog voor de talenten en krachtbronnen van mensen maar ook voor de context waarin ze werken of willen werken. Op die manier draag je bij tot gezonde loopbanen en een hoge job tevredenheid.

Wat kan je op het einde van de opleiding:

 • Je hebt tools om talenten bij anderen te ontdekken.
 • Je weet hoe je een loopbaankeuzetraject kan begeleiden bij een cliënt.
 • Je kan valkuilen van talenten bespreekbaar maken en weet hoe je mensen kan uitdagen om zich verder te ontplooien.
 • Je weet hoe je vormingen kan ontwikkelen en geven om talenten bij werknemers te ontwikkelen.

HRM-expert

Na deze opleiding ben je een HRM expert die inzicht heeft in de in-, door- en uitstroomprocessen van de HR-cyclus. Je hebt kennis van arbeidsrecht en payroll en kan aan de slag met data en technologieën.

Wat kan je op het einde van de opleiding:

 • Je doorloopt de hele HR-cyclus in theorie én in de praktijk.
 • Je hebt kennis en inzicht in arbeidsrecht en in de payroll cyclus.
 • Je bent digitaal vaardig en maakt vlot gebruik van office-toepassingen en social media.
 • Je weet hoe je HR- informatiesystemen kan raadplegen en samenbrengen. Je zet deze info om naar betekenisvolle HR-informatie.

Business partner

Na deze opleiding ben je een volwaardige partner van de business. Je kan kritisch kijken naar organisaties en hun bredere context met oog voor data, trends en evoluties. In elke situatie ga je op zoek naar haalbare en persoonlijke oplossingen. Vanuit gerichte HRM-praktijken steun je organisaties in hun doelstellingen, waarbij je een brug vormt tussen werknemer en organisatie.

Wat kan je op het einde van de opleiding?

 • Je hebt inzicht in hoe organisaties werken.
 • Je weet hoe je de taal van de business moet spreken.
 • Je gaat op een professionele manier in dialoog met lijnmanagers, directie, medewerkers en andere betrokkenen.
 • Je weet hoe je rapporteren moet schrijven en kan advies geven over HR-gerelateerde vraagstukken

Psychodiagnosticus

Als psychodiagnosticus stel je diagnoses op het terrein van de psychologie. Binnen het werkveld van de arbeids- en organisatiepsychologie, richten deze diagnoses zich op mensen binnen organisaties, maar ook op organisaties zelf. Je leert vanuit een wetenschappelijke houding gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren.

Wat kan je op het einde van de opleiding?

 • Je beheerst meetmethodes (bv. vragenlijsten, interviews) die relevant zijn voor het inwinnen van informatie en selecteren van de ideale kandidaat.
 • Je kan een assessment opzetten, afnemen en interpreteren en zo de ideale kandidaat aanreiken aan een organisatie.
 • Je denkt evidence based en weet hoe je op een wetenschappelijke manier een onderzoek kan opzetten.
 • Je hebt de nodige kennis van statistiek en Excell om gegevens te analyseren, te interpreteren en organisaties te ondersteunen bij onderzoeksvragen.

Waar kom je terecht na een opleiding Arbeids- en Organisatiepsychologie?

Na het succesvol afronden van je opleiding zijn er verschillende opties mogelijk. Zie je jezelf als recruiter, HR-medewerker, loopbaanbegeleider, HRM-businesspartner…? Het kan allemaal! Je kan ook terechtkomen in HR-adviesbureaus, rekrutering- en selectiebureaus, de VTO afdeling van een bedrijf, een dienst voor preventie en bescherming op het werk,…

Krijg je niet genoeg van studeren na het afronden van deze opleiding? Geen paniek! Er zijn nog bijkomende verderstudeermogelijkheden die zeer gevarieerd zijn.

Zo kan je kiezen voor een postgraduaat (bv. People Analytics, Sportpsychologie,…), een tweede bachelor (bv. Bedrijfsmanagement, Communicatie,…) of een masteropleiding (bv. master Psychologie, master Organisatie en Management, master Communicatiewetenschappen, master Bedrijfskunde,…).