Welke soorten contracten bestaan er?

Diplomacontract

Je wil het diploma behalen van bachelor in de Toegepaste Psychologie.

Creditcontract

Je bent geïnteresseerd in enkele cursussen van ons, maar wil het diploma (nog) niet behalen.

Examencontract

Je wil graag enkel examens afleggen en niet naar de les komen.Je kan kiezen uit een examencontract om het diploma te behalen of een examencontract waarin je enkel bepaalde credits wil behalen.

Je kiest voor een diplomacontract als je graag het diploma Toegepaste Psychologie wil behalen. Indien je het modeltraject volgt (60 SP/jaar) kan je je gewoon inschrijven.

Indien je graag je traject wil verlichten en minder dan 60 studiepunten wil opnemen (bijvoorbeeld in functie van sportstatuut, medisch statuut, combinatie werken en studeren,…), neem je best eerst contact op met de inclusiecoördinator (via zorg.tp@thomasmore.be).

Je kiest voor een creditcontract als je enkel wat credits wil volgen van de opleiding, je een JUC-student bent of wanneer je nog geen diploma secundair onderwijs hebt.

Studenten die geen diploma secundair onderwijs hebben, kunnen maximaal 10 SP opnemen tot het moment dat ze hun diploma secundair onderwijs hebben behaald. Deze regeling is enkel mogelijk als je in je laatste jaar secundair onderwijs zit (mag ook examencomissie zijn). Voor het eerste semester adviseren we in dat geval de opleidingsonderdelen Algemene psychologie en Statistiek 1. Start je in het tweede semester, dan raden we Psychodiagnostiek 1 en Persoonlijkheidspsychologie aan.

Indien je graag een creditcontract wil opnemen, neem je best contact op met de studietrajectbegeleiders (studietrajectbegeleiding.tp@thomasmore.be) om na te gaan welke mogelijkheden er zijn.

Je kiest voor een examencontract als je geen (werk)colleges kan volgen door omstandigheden. We dienen wel aan te geven dat een examencontract niet eenvoudig is voor de opleiding wegens haar praktische karakater. Ook zijn er opleidingsonderdelen die niet kunnen afgelegd worden in een examencontract (dit is terug te vinden in onze programmagids).

Indien je graag je traject wil afleggen via een examencontract, neem je best contact op met de studietrajectbegeleiders (studietrajectbegeleiding.tp@thomasmore.be) om na te gaan welke mogelijkheden er zijn.